Meld uw kind bij ons aan ruim voordat het twee jaar wordt. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. U krijgt dan van ons een voorlopige inschrijfbevestiging.

Pas als het inschrijfgeld van € 15,- is overgemaakt op rekeningnummer: NL 15 ABNA 061.95.60.436 t.n.v. Stichting KinderMozaïek, staat uw kind definitief ingeschreven en krijgt u een uitnodiging om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Als uw kind twee jaar is en gebruik maakt van een reguliere peuterspeelzaalplek, kan het bij ons geplaatst worden op twee dagdelen, te weten twee ochtenden (of twee middagen.) In overleg is een combinatie van een ochtend en een middag, of een extra dagdeel, indien er plek is, mogelijk.

De doelstelling van onze peuterschool is grotendeels gericht op het kind. Het moet zich prettig, veilig en geaccepteerd kunnen voelen in de groep. Met een bezoek van minimaal tweemaal per week staan wij daar voor garant!

  Gegevens aanvrager:

  Gezinssamenstelling:

  Gegevens ouder/verzorger 1


  Gegevens ouder/verzorger 2


  Gegevens ouder/verzorger 1


  Gegevens ouder/verzorger 2


  Gegevens kind


  Overige gegevens


  Toestemming


  In het belang van uw kind heeft de peuterschool regelmatig overleg met andere zorginstanties. U wordt altijd als eerste op de hoogte gebracht van de inhoud van dit overleg.


  Dagdelen en uren

  Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u hier uw voorkeursdagdelen aangeven:
  Maandag (08:30 - 12:30)Dinsdag (08:30 - 12:30Woensdag (08:30 - 12:30)Donderdag (08:30 - 12:30Vrijdag (08:30 - 12:30)


  Verklaringen