Dagindeling

We werken met een vaste dagindeling. Dit biedt herkenbaarheid, kaders en structuur.

8:25

Deur open

8:45

Ouders / verzorgers gaan weg, wij spelen nog even door

9:15

Kring met aansluitend een (themagerichte) activiteit

 

Tussendoor een fruitmoment

10:00

Water drinken, aansluitend puzzelen, naar de WC, verschonen en nog een koekje

10:45

Beweegmoment binnen of buitenspelen

11:30

Snack moment met voorlezen

11:45

Vrij spel

12:15

Zingen in de eindkring

12:20

De deur gaat open ende ouders nemen plaats in de ouderkamer

12:30

De peuters mogen mee naar huis