Dagindeling

We werken met een vaste dagindeling. Dit biedt herkenbaarheid, kaders en structuur.

8:25

Deur open

Spelinloop

8:45

Ouders / verzorgers gaan weg, wij spelen nog even door

Tijdens alle activiteiten gebruiken wij Nederlands met Gebaren om de taalontwikkeling te stimuleren en om te communiceren met de peuters

9:15

Kring met aansluitend een (themagerichte) activiteit

 

Tussendoor een fruitmoment

10:00

Water drinken, aansluitend puzzelen, naar de WC en verschonen

10:45

Beweegmoment binnen of buitenspelen

11:30

Gezamenlijk lunchmoment

12:00

Voorlezen of zelf een boekje lezen

12:15

Zingen in de eindkring

12:20

De deur gaat open en de ouders nemen plaats in de ouderkamer 

12:30

De peuters mogen mee naar huis